• Norges Kjole- og Draktsyerforbund
  • 917 69 189
  • kjoleogdrakt@gmail.com

Kjære kjole- og draktsyer/motedesigner/bunadtilvirker/kostymesyer

Norges Kjole-og Draktsyerforbund har ønske om å komme i kontakt med alle som driver systyer eller jobber med søm/design/bunad eller kostyme. Vi er en interesseorganisasjon for faget, som for tiden har 90 medlemmer fordelt over hele landet. Noen driver egen systue, andre er ansatt i bedrifter som teater, opera og NRK, dessuten er mange lærere. Det er også mulig for lærlinger i kjole- og draktsyerfaget å tegne juniormedlemskap. På Landsmøte 25. april 2015 ble det vedtatt å åpne for støttemedlemmer. Et støttemedlem er personer som er aktive i faget men som ikke har svennebrev i kjole og drakt. Støttemedlemmer søker medlemskap på egne skjemaer.

Kjole og Draktsyerfaget ble godkjent som håndverksfag allerede i 1919 og Norges Kjole- og Draktsyerforbund har eksistert siden 1947. Forbundet består av et styre som velges for fire år av gangen. Annet hvert år har vi Landsmøte med generalforsamling hvor alle medlemmer selvfølgelig er velkommen til å delta. Flere av forbundets medlemmer har en rekke verv forbundet med faget og sitter i ulike styrer og utvalg. Vi er også høringsinstans i forbindelse med nye læreplaner og forskrifter. Vi har påtatt oss ansvar for å arrangere NM i søm og design annet hvert år, vi har seminarer for svenneprøvenemnder og lærere som jobber med søm og tekstil og vi lager Work Shop for medlemmer, lærlinger og andre interesserte.

Det er ingen fast ansatte i organisasjonen, men vi prøver å være behjelpelig pr. telefon og e-post (se styremedlemmenes e-postadresser på hjemmesiden). Medlemskontingenten er kr 400,- pr år. For juniorer og pensjonister er kontingenten 200 kr.

Norges Kjole- og draktsyerforbund har egen hjemmeside med adressen: www.kjoleogdrakt.no. Her kan det etableres linker til medlemsbedrifter og vi kan legge inn opplysninger som er av interesse for oss som praktiserer kjole- og draktsyerfaget. Våre medlemmer kan lage sin egen presentasjon som sendes til styret slik at vi kan legge den inn på hjemmesiden. Dette kan være nyttig med tanke på jobb eller når vi søker kompetanse til ulike faglige oppdrag. Vi legger også ut nyhetsbrev med aktuell informasjon.

Er du opptatt av faget ditt?

Da bør du bli medlem i Norges Kjole- og Draktsyerforbund! Jo flere vi er jo mer innflytelse får vi når det gjelder utdanning og retningslinjer for faget vårt.

Fyll ut innmeldingskjema og returner den til oss. Du er hjertelig velkommen.

Hvis det er noe du lurer på, ring oss gjerne på telefon 902 60 436.

Dere kan også bruke mailadressen jmjkh@hotmail.com

Hilsen fra

Styret i Norges Kjole- og Draktsyerforbund

Julie Myhren (leder)

Ditt navn (obligatorisk)

Født (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Arbeidssted

Adresse arbeidssted

Egen bedrift

Telefon, privat

Telefon, jobb

E-post (obligatorisk)

Jeg har lærekontrakt fra

Jeg har svennebrev fra

Jeg har svennebrev fra

Utfyllende informasjon

SISTE NYHETER