Image Alt

Kjole og drakt

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen.  Styret i Norges Kjole- og Draktsyerforbund har gjort en foreløpig gjennomgang av Kunnskapsdepartementets forsalg til endring i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen.