Image Alt

Bli støttemedlem

Kjære kjole- og draktsyer, motedesigner, bunadtilvirker og kostymesyer

Norges Kjole- og draktsyerforbund har ønske om å komme i kontakt med alle som driver systuer eller jobber med søm/design/bunad eller kostyme.

Vi er en interesseorganisasjon for faget, som for tiden har 90 medlemmer fordelt over hele landet. Noen driver egen systue, andre er ansatt i bedrifter som teater, opera og NRK, dessuten er mange lærere. Det er også mulig for lærlinger i kjole- og draktsyerfaget å tegne juniormedlemskap. På Landsmøte 25. april 2015 ble det vedtatt å åpne for støttemedlemmer. Et støttemedlem er personer som er aktive i faget men som ikke har svennebrev i kjole og drakt. Støttemedlemmer søker medlemskap på egne skjemaer.

Håndverksfag siden 1919

Kjole og Draktsyerfaget ble godkjent som håndverksfag allerede i 1919 og Norges Kjole- og Draktsyerforbund har eksistert siden 1947. Forbundet består av et styre som velge for fire år av gangen. Annet hvert år har vi Landsmøte med generalforsamling hvor alle medlemmer selvfølgelig er velkommen til å delta. Flere av forbundets medlemmer har en rekke verv forbundet  med faget og sitter i ulike styrer og utvalg. Vi er også høringsinnstans i forbindelse med nye læreplaner og forskrifter. Vi har påtatt oss ansvar for å arrangere NM i søm og design annet hvert år, vi har seminarer for venneprøvenemder og lærere som jobber med søm og tekstil og vi lager Work Shop for medlemmer, lærlinger og andre interesserte.

Det er ingen fasta ansatte i organisasjonen, men vi prøver å være behjelpleig pr. telefon og e-post (se styremedlemmenes e-postaadresser her). Medlemskontigenten er kr 400,- pr. år. For juniorer og pensjonister er kontigenten kr 200,-

Egen hjemmeside

Norges Kjole- og Draktsyerforbund ahr egen hjemmesiden. Her kan det etableres linker til medlemsbedrifter og vi kan legge inn opplysninger som er av interesse for oss som praktiserer kjole- og draktsyerfaget. Våre medlemmer kan lage sin egen presentasjon som sendes til styret slik at vi kan publisere den på hjemmesiden. Dette kan være nyttig med tanke på jobb eller når vi søker kompetanse til ulike faglige oppdrag. Vi legger også ut nyhetsbrev med aktuell informasjon.

Er du opptatt av faget ditt?

Da bør du bli medlem i Norges Kjole- og Draktsyerforbund! Jo flere vi er jo mer innflytelse får vi når det gjelder utdanning og retningslinjer for faget vårt.

Fyll ut innmeldingsskjema og send inn til oss. Du er hjertelig velkommen!

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe oss på 902 60 436, eller send en e-post til kjoleogdrakt@gmail.com

Jeg ønsker å bli støttemedlem