Image Alt

Kjole og drakt

Invitasjon til landsmøte 2017

INVITASJON TIL LANDSMØTE, SEMINAR OG 70 ÅRS JUBILEUM.

Fra fredag  19. mai til og med søndag 21. mai 2017 

Norges Kjole- og Draktsyerforbund ble stiftet i 1947 og dermed fyller Forbundet 70 år! Det har vi tenkt å feire i Bergen sammen med Landsmøte og et etterspurt seminar for svenneprøvenemnder.

Vi håper mange av våre medlemmer har anledning til å delta. Reise og opphold må dere bestille og betale selv. Møtene kan vi ha på Årstad videregående skole.

Vi anbefaler Magic Hotels hvor vi har reservert en del rom. Enkeltrom koster kr 695 og dobbeltrom kr 835. Dere må selv bestille plass på mail: aleksander@magichotel.no og henvis til kode «Kjole».

Det er festspill i Bergen på samme tid så det er sikkert lurt å være tidlig ute. Norges Kjole- og Draktsyerforbund inviterer til jubileumsmiddag lørdag kveld.

PROGRAM:  

Fredag 19 mai kl 13.30 – kl. 15
Vi møtes på Oleana Fabrikker utenfor Bergen hvor vi får omvisning i fine lokaler. Signe Århus vil vise oss rundt og fortelle om etablering og utvikling av Oleana-design og produksjon. Nærmere beskjed om transport dit kommer senere. Fredag kveld er det avsatt tid til sosialt samvær for de som ønsker det.

Lørdag 20 mai. Kl. 10.00  – kl 12.00
Vi møtes på Årstad videregående skole etter frokost. Landsmøte med Forbundets historikk, fremtidige utfordringer i vårt fag  og landsmøtesaker. Disse sendes ut 4 uker før Landsmøte avholdes.

Kl 12.00 til kl 14.00 Lunsjpause.

Kl 14. – kl 17. Seminar for svenneprøvenemnder i faget vårt.
Det er et mål at oppgaver, utforming og vurdering av svenneprøvene er så lik som mulig på landsbasis.  Derfor ønsker vi å samle nemndmedlemmer fra alle fylker for å diskutere både innhold og vurdering av oppgavene. Vi tar utgangspunkt i konkrete eksempler og ser på ulike oppgaveforslag.

Alternativt opplegg for medlemmer, evt workshop med faglig innhold.

Kl. 19.00 Festmiddag på Magic Hotel.
Vi feirer at Norges Kjole- og Draktsyerforbund er 70 år  og inviterer til felles middag.

Søndag  21 mai. Kl. 10.00- kl 12.00
Oppsummering av arbeidet med svenneprøveoppgaver.
Tilbakemeldinger og forslag til veien videreHvordan sikre et levende og sterkt fagmiljø. For nemnder og andre interesserte medlemmer.

For styret, Jorun Sæter (leder)

Påmeldingsfrist innen torsdag 6. april 2017 til kjoleogdrakt@gmail.com