• Norges Kjole- og Draktsyerforbund
  • 917 69 189
  • kjoleogdrakt@gmail.com

Oppgavene

Her vil du finne aktuelle oppgaver og retningslinjer for svenneprøver.

Anbefalte retningslinjer

For svenneprøver i Kjole- og draktsyerfaget.

LES MER »

Oslo og Akershus, januar 2016

Fredag 8.januar – onsdag 20.januar 2016

LES MER »

Anbefalte retningslinjer, redigert mai 2017

Anbefalt gjennomføring av svenneprøve
Mai 2017 ble det i Bergen avholdt et seminar for svenneprøvenemder. Her ble det diskutert hvordan en svenneprøve bør gjennomføres, og hvilke vurderingskriterier som bør legges til grunn.

LES MER »